Αγαπητοί συνάδελφοι

Το Πανελλήνιο Συνέδριο «State of the Art: Το Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας.

Το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, με 70 ομιλητές, 15 συνεδρίες, 21 εργασίες και 11 κλινικά φροντιστήρια, παρακολούθησαν περισσότεροι από 1000 σύνεδροι, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά μέσω του app θέτοντας ερωτήματα και εκφράζοντας τη γνώμη τους στις ψηφοφορίες. Όλες οι ομιλίες της κεντρικής αίθουσας βιντεοσκοπήθηκαν, και είναι διαθέσιμες on line.

Όλα τα παραπάνω μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, οι οποίες θα προάγουν την Αλλεργιολογία και την επιστημονική γνώση, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αλλεργικών ασθενών.

Ν. Γ. Παπαδόπουλος
Καθηγητής Αλλεργιολογίας – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας
Πρόεδρος Κολλεγίου Αλλεργιολογίας

Copyright 2018. All rights reserved | Created by your-website.gr