Οργανωτική Επιτροπή

Μακρής Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Ψαρρός Φώτιος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Μέλη:
Αγγελίδης Ξενοφών
Δουλαδίρης Νικόλαος
Καλόγηρος Λάμπρος
Κωνσταντίνου Γεώργιος
Μακρής Μιχαήλ
Μανουσάκης Εμμανουήλ
Μήκος Νικόλαος
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Συρίγου Αικατερίνη
Χλίβα Αικατερίνη
Ψαρρός Φώτιος

Copyright 2018. All rights reserved | Created by your-website.gr